Kişisel Verilerin Korunması

Değerli Müşterimiz,

Temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verinizin kullanımı ve korunmasına ilişkin haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kanun Kapsamı

Kanun’da Elmer Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. olarak “Veri Sorumlusu” olarak anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verinin bütün olarak ya da bir bölümüyle, herhangi bir veri kayıt sistemiyle elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, üçüncü kişilerle paylaşılması ya da onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlatıyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Yasal Nedenler

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında kişisel verinizi Kanun’un 5. maddesinde yer alan yasal nedenlerle işliyoruz:

 • 5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • 5/2 (c) maddesinde düzenlenen şirketimizle imzaladığınız sözleşme ya da bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması koşuluyla, sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması ya da korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla şirketimizin yasal çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Özel nitelikli kişisel veriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık isteğinizin bulunması.

Kişisel Verinizi Kullanma Nedenimiz

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin istediğiniz bilgi ve tekliflerimizi iletmek,
 • Siparişlerinizin son durumunu bildirmek,
 • Siparişlerinizin sonucunu bildirmek ve ilgili belgeleri iletmek,
 • Paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletmek,
 • İzniniz olması durumunda alanınızla ilgili ilgilenebileceğiniz diğer ürün ile hizmetlerimizi duyurmak.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Kişisel verinizi, istek ve siparişlerinizi yerine getirmek için yurt içi ve yurt dışı üreticiler, dağıtıcılar ve  iş ortaklarımızla ve ayrıca eğer gerekirse, yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel verinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve bilgi isteyebilir,
 • Yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen isteklerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ya da kanuna aykırı olarak kaydedildiğini ya da kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu nedenle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesine gidebilirsiniz.