Loading...
IS Decisions
Ürünler
S. S. S.
IS Decisions, Microsoft Windows ve etkin dizin altyapınızı yönetmenizi ve güvenliğini sağlamanız kolaylaştırır.

Kullanıcı erişim denetimi, dosya denetimi, sunucu ve masaüstü raporlama ve uzaktan kurulum çözümleri ile IS Decisions, günümüzün iş dünyasının gerektirdiği güçlü güvenliği çağdaş kullanıcının beklediği yenilikçi basitlikle birleştirir. Dünya çapında 3.400’den fazla müşteri, güvenlik ihlallerini önlemek, SOX, FISMA ve HIPAA gibi ana düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve BT için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için IS Decisions’a güveniyor.

2000 yılında kurulan IS Decisions, Biarritz, Fransa merkezli bir Microsoft iş ortağıdır.

Ürünler

UserLock
FileAudit
RemoteExec
WinReporter

Güvenlik, Oturum Açma ile Başlar

Dikkatsiz bir çalışanın yalnızca bir şifre paylaşması ya da bir iş istasyonunu gözetimsiz bırakması yeterlidir. En dikkatli çalışan bile istismar edilebilir ve kimlik bilgilerinin çalınmasından ötürü mağdur olabilir. UserLock, BT ekiplerinin oturum açma güvenliğini grup politikalarının ve asıl Windows Active Directory’nin çok ötesine kadar genişletmesine olanak sağlar.

Windows Ağlar için Erişim Güvenliği ve Denetimi

UserLock, bir Windows ağına aynı kullanıcı adı altında eş zamanlı erişimi ve kullanıcıların ve grupların giriş yapabilecekleri bilgisayarları sınırlandırır. Sistem yöneticileri tüm iletişim ağındaki bağlantı etkinliklerini tam bir doğrulukla gerçek zamanlı izleyebilirler.

Windows Server, sistem yöneticilerine etki alanlarında (domain) giriş ve çıkış işlemlerini etkin olarak yönetebilmelerini sağlayacak yeterli güvenlik olanakları sunmamaktadır.

UserLock bu sorunu, etki alanınız üzerinde gerçekleştirilen tüm giriş/çıkış işlemlerini izleyerek, bildirerek ve raporlayarak çözer. Aynı zamanda tüm Windows ağına aynı kullanıcı adı ile yapılan eş zamanlı bağlantı sayısını kısıtlar.

UserLock bir servis olarak çalışıyor ve son kullanıcının çalışmasını engellemeden otomatik olarak yüklenen aracı programlar (agent) kullanır.

Özellikler
 • Belirlenen kullanıcıların ve grupların sisteme eş zamanlı girişlerini sınırlar.
 • Bilgisayar adı ve IP aralığına göre iş istasyonu kısıtlamalarını ayarlama yeteneği.
 • Başarılı ve/veya başarısız sistem girişleri için uyarı (e-posta ya da açılır pencere(popup)) gönderir.
 • Tüm giriş/çıkış ve açma/kapama işlemlerini bir ODBC veritabanında saklar.
 • İş istasyonu ve terminal oturumlarını destekler.
 • Oturum istatistikleri yanında kullanıcı oturumları raporlarını görüntüler ve döküm alır.
 • Merkezi bir konsoldan kullanıcı oturumlarını kilitleme ya da sonlandırma (logoff) yeteneği.
 • Bir ağda yer alan tüm güvenli etki alanlarının, tek bir etki alanının, bir birimin ya da bir çalışma grubundaki tek bir terminal sunucunun korunması.
 • Üst düzey güvenilirlik için UserLock backup sunucu yükleme yeteneği.
 • Bütünleşik bir yükleyici yardımıyla aracı programların tüm iş istasyonlarına kolaylıkla yüklenebilmesi.
UserLock Sunucu UserLock Konsol Korunacak İş İstasyonları için Korunacak Terminal Sunucuları için RRAS,NPS ve IIS Sunucular için
Windows İstemci sürümleri
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows XP
MAC İstemci sürümleri
High Sierra
Sierra
El Capitan
Windows Sunucu sürümleri
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003
Windows Server 2000
Terminal Sunucular
Citrix Metaframe XP
Citrix Presentation Server 4
RDP oturumları (Microsoft) ya da ICA oturumları (Citrix) kullanan herhangi bir terminal sunucu
RemoteApp

UserLock hakkında ayrıntılı bilgi için

Tıklayın

Hassas Veri Denetimi

FileAudit, Microsoft Windows sunucularında hassas dosya ve klasörlere erişimi ya da erişim girişimlerini izler. FileAudit, dosya sunucularınızdaki dosyalara ve klasörlere erişimi proaktif olarak izlemenize, denetlemenize, raporlamanıza ve uyarı oluşturmanıza olanak sağlar. Sunucularınızı hiçbir şey yüklemeden uzaktan denetleyebilirsiniz.

Hassas veri denetimi ve arşivlenmesi

FileAudit, Windows dosya ve dizin denetleme işlevlerinin gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Böylece binlerce günlük satırını çözümlemek ve anlamak için yorucu çalışmalara gerek kalmaz. FileAudit, Windows Explorer’ın bütünleşik bir parçası olarak, bir ya da birden fazla dosya ya da dizine erişim ya da erişim girişimlerinin sıralı bir listesini verir. Kullanışlı arayüzü ile FileAudit, erişim türünün (okuma, değişiklik, silme), erişimi yapan kullanıcının, tarih ve zamanın anında belirlenmesini sağlar.

UserLock bir servis olarak çalışıyor ve son kullanıcının çalışmasını engellemeden otomatik olarak yüklenen aracı programlar (agent) kullanır.

Özellikler
 • Dosyalara erişimi listeler
 • Bir dizin ve tüm alt dizinlerledeki dosyalara erişimi gösterir.
 • İlgili erişim verisinin ASCII dosya olarak aktarılmasını sağlar.
 • Yalnızca standart Windows API’lerini kullanır.
 • Çoklu dosyaların seçilmesini sağlar.
 • Sahip olma ve erişim hakları değişim istekleri ve kabul edilip edilmediği bilgisi yanında, okuma, yazma erişimlerini açık olarak gösteren simgeler.
 • NT tarafından yaratılan denetim olaylarını ayrıntılı olarak gösterir.
 • Sunucu ya da iş istasyonu aracısına (agent) gereksinim yoktur.
 • Kullanıcıların bağlanma ve ayrılma tarih ve zamanlarının yanında, bilgisayar adına göre arama yapar.
 • Windows ile bütünleşik olarak, FileAudit dosya ve dizin menüsünden bir tık ile doğrudan erişilebilir.
 • Kullanıcı adı, alan adı, erişim tarihi, erişim türüne göre sıralı ve isteğin başarılı olduğuna ya da kabul edilmediğine ilişkin bilgi içeren bir bildirim gösterir.

FileAudit’in kullanılması aşağıdaki yararları sağlar:

 • Gizli ve duyarlı veri için güvenlik
 • Veri denetiminde harcanacak zamanın azaltılması
 • Bilişim sistemlerinin uluslararası düzenleme ve standartlara uyumunun sağlanması (HIPAA, Sarbane-Oxley, GLBA, NIST/FIPS, ITIL, COBIT, CISP, ISO 17799, …)
 • Kullanım kolaylığı: Bağlamsal menü, aracısız çözüm
 • Etkinlik: Anında görüntüleme, çoklu seçim olanağı.

Sistem Gereksinimleri

FileAudit, denetim hizmeti kurulumu için aşağıdaki işletim sistemlerini destekler (Konsol kurulumunda da olduğu gibi)

İşletim Sistemi
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003
 • Windows XP

.Net Framework 4 gereklidir.

Veritabanı
 • Microsoft Access database file (mdb)
 • Microsoft SQL Server Express 2008/2008 R2/2012/2014/2016
 • Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2014/2016
 • MySQL 5.6 ve üstü

FileAudit hakkında ayrıntılı bilgi için

Tıklayın

Windows sistemlerinizi güncelleme işlemlerinde iş yükünü önemli ölçüde azaltın ve işlemleri hızlandırın

Uygulama dağıtımı ve Windows sistemlerinin güncellenmesi, özellikle büyük ağlarda, zaman alıcı ve karmaşık görevler olabilir. Aracısız, çoklu kullanım teknolojisi sayesinde RemoteExec, BT yöneticilerinin binlerce uzak sistem üzerinde yürütmeleri birkaç dakika içinde kolayca gerçekleştirebilmelerini sağlar.

Uzaktan yükleme, güncelleme, çalıştırma

RemoteExec Windows ağlarınızı güncellemek için kullanabileceğiniz oldukça güçlü bir araçtır.

RemoteExec ile aynı programı birçok bilgisayar üzerinde aynı anda çalıştırabilirsiniz. Üstelik bilgisayarlar üzerine önceden herhangi bir aracı yazılım (agent) kurmanız gerekmez.

Tüm Windows bilgisayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Örneğin, yönetim konsolunuzdan Service Pack, yama ve düzeltme yayma, kayıt defteri (.reg) düzeltme, Windows Installer paketlerinin (.msi file) kurulumunu yapabilirsiniz.<//p>

Ayrıca, RemoteExec, kullanıcıları sunucu kapanmaları, enerji kesilmeleri gibi bilinen olaylara ilişkin bilgilendirmenizi sağlar. Bilgi mesajlarınızı html sayfa ya da Word belgesi olarak düzenleyebilirsiniz.

Son olarak, RemoteExec ile bir elektrik kesilmesi öncesi tüm ağınızı kapatabilir ya da daha güvenli bir ortam oluşturmak için tüm kullanıcı oturumlarını çalışma saatleri dışında sonlandırabilirsiniz.

Dağıtım

Kolayca MSI paketlerini, Hizmet Paketlerini, düzeltme eklerini, düzeltmeleri vb. Dağıtın ve anında sonuçlardan haberdar olun.

Uzaktan yürütme

Uzak programları, komut dosyaları ve ilişkili dosyaları yürütmek ya da daha sonraki bir tarih ya da saate programlamak.

Uzaktan yapılandırma yönetimi

Kayıt defterini (registry) değiştirme, yerel yönetici (LocalAdmin) parolalarını değiştirme, yerel hesapları devre dışı bırakma, dosya ve klasörleri kopyalama / güncelleme / silme.

Uzak sistemlerle etkileşim

Uzaktan kapatma, uyandırma, sunucuları ve iş istasyonlarını yeniden başlatma, kullanıcı oturumlarını kilitleme ya da kapatma vs.

Diğer Özellikler
 • Program dosyaları (.exe, .bat, .cmd), scriptler (.vbs, .js) ve tüm ilişkili dosya türleri (.doc, .wav, .reg, .msi…)
 • Hizmet Paketi (Service Pack), yama, düzeltme yayımı, Internet Explorer güncellemeleri ve diğer Microsoft güncellemeleri
 • Windows Installer paketlerinin (.msi) kolaylıkla kurulumu
 • Uzaktan kapatma, yükleme ve oturum sonlandırma için planlama olanağı
 • Yönetim konsolundan başlatılan komut dosyası ya da toplu işleri görsel olarak izleme yeteneği
 • Uzak bilgisayar üzerinde “telnet benzeri” bir oturum başlatma yeteneği
 • Daha sonra kullanmak amacıyla, RemoteExec işlemleri ve hedef bilgisayar listeleri için şablon yaratma yeteneği
 • Komut satır modu
 • Bütünleşik ve kullanışlı bir planlama arayüzü
 • Ayrıntılı işlem günlüğü

Sistem Gereksinimleri

RemoteExec, aşağıdaki işletim sistemlerini hedef makinelere olduğu gibi, kurulum için de desteklemektedir.

İşletim Sistemi
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Veritabanı
 • Microsoft Access (mdb)
 • Microsoft SQL Server Express 2005/2008/2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012?

RemoteExec hakkında ayrıntılı bilgi için

Tıklayın

Windows sistemlerinizi güncelleme işlemlerinde iş yükünü önemli ölçüde azaltın ve işlemleri hızlandırın

WinReporter, güçlü bir inceleme ve raporlama yönetim aracıdır. Kullanıcı tanımlarının yanında, yazılım ve donanım aygıtları ayarlarının uzaktan envanterini çıkarır. Ayrıca sistem yöneticilerinin süregelen kurum genelindeki yama ve güncelleme işlemlerini proaktif olarak yönetebilmeleri için 58 adet hazır rapor içerir.

Donanım ve Yazılım Envanteri

Tüm Windows sistemlerinizden kapsamlı donanım bilgileri ve kurulu yazılım paketlerini kolayca toplayın.

Güvenlik Denetimi

Güvenlik kusurlarını kontrol edin: yanlış yapılandırılmış sistemler, şüpheli servisler, yetersiz izinler, sorunlu aygıtlar vs.

Olay Günlüğü Merkezileştirme ve Analizi

Windows ağınızı ve sistem kullanımınızı takip edin, ardından sorunları hızla tanımlayın ve çözün.

Otomatik Raporlama

58 ön tanımlı raporla anında Windows altyapınızın güncel ve ayrıntılı bir görünümünü elde edin.

Diğer Özellikler
 • İncelenecek bilgisayarların AD içinden, ağ içinden, IP aralığı girilerek ve/veya el yordamıyla seçilmesi
 • Güvenli alanların ve güvenli-olmayan alanların ve iş istasyonlarının incelenebilmesi
 • Ağ gelişimini izlemek için anlık durum görüntülerinin (snapshots) kullanılabilmesi
 • Ağ içinde yüksek hızda inceleme yapabilmek için çoklu işlem (multithreading) teknolojisi
 • Yükleme için aracı(agent) gerektirmeyen kolay kurulum
 • İnceleme işlerini planlama olanağı
 • Yapılmış bir incelemeyi güncelleme olanağı
 • RemoteExec dosya formatında bilgisayarların listesini veren ve çok güçlü yama yönetimi çözümü olanağı sağlayan Reporter
 • Çoğu raporda yer alan Sıralama Sekmesi (Sort Tab)
 • Otomatik raporlama için Komut Satırı Modu (Reporter Command Line Mode) olanağı
 • Gelişmiş aktarım olanağı.
Donanım

CPU, bellek, kullanılan bellek, BIOS, video adaptörleri, ağ adaptörleri (TCP/IP configuration), bölümler(partitions), fiziksel diskler, yazıcılar, bellek birimleri, üretici model ve seri, aygıtlar…

 • Bilgisayar envanteri
 • Genel konfigurasyon
 • Bellek yükseltme
 • Disk alanı incelemesi
 • Disk alanında zaman içinde olan gelişmeler
 • Bellek alanında zaman içinde olan gelişmeler
 • CPU zamanındaki gelişmeler
 • Video konfigurasyonları
 • Aygıtlar (Modemler vb. )
 • Yazıcıların ayrıntılı özellikleri
 • Kayıt Defteri (Registry) Değeri
 • Planlanmış Görevler
 • Sisteme Giriş Analizi
 • Güncellemeler ( Service Packs ve Hotfixes )
 • Gruplar içindeki kullanıcılar
 • Servislerin analizi
 • Yerel hesapların analizi
 • Yerel yöneticilerin analizi
 • Paylaşımların analizi
 • Paylaşım izinleri
Windows

Kayıt defteri (Registry) değerleri, işletim sistemi sürüm & SP, Internet Explorer sürüm & SP, düzeltmeler, servisler, SAM/AD (kullanıcılar ve gruplar), paylaşımlar, paylaşım izinleri, swap dosyaları, Microsoft DNS sunucular, IIS sunucular aktif servisler, Active Directory domain denetleme işlemleri…

Yazılım

Yüklü uygulamalar, dosya bilgileri, dosya sürümleri, dosya izinleri…

 • Yükleme istatistikleri
 • Ürünlerin yerleşimi : Yazılım kurulumuna bağlı bilgisayar seçimi
 • En son yüklenmiş yazılımlar
 • Yazılım analiz politikası
 • Genel rapor
 • Dosya erişim raporu
 • Giriş/Çıkış (Logon/Logoff) İşlemleri
 • Döküm alma tarihçesi raporu
 • İşlem izleme
 • Servis hataları
 • Başlatılan ve kapatılan bilgisayarlar
Olay Günlükleri

Dosyalara erişim, giriş/çıkış işlemleri, döküm işlemleri, servis hataları, bilgisayar açma ve kapamaları…

Sistem Gereksinimleri

WinReporter, aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymaktadır.

İşletim Sistemi

WinReporter çalışacak bilgisayar için:

 • Windows XP
 • 1 GB bellek
 • 100 MB boş disk alanı
 • CPU PIV 3 GHz ya da Core2/Athlon 64 2GHz

Taranacak bilgisayar için:

 • XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2/8/2012
Veritabanı
 • Microsoft Access (mdb)
 • Microsoft SQL Server Express 2005/2008/2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012

WinReporter hakkında ayrıntılı bilgi için

Tıklayın

Sıkça Sorulan Sorular

UserLock

UserLock kalıcı (perpetual) lisanslama yöntemiyle lisanslanmaktadır. İlk yıl için “bakım ve destek” hizmeti lisansın içindedir. Daha sonraki yıllar için isteğe bağlı olarak “bakım ve destek” lisansı alınması önerilir.

UserLock’un lisans sayısı, ağınızda izleyeceğiniz en fazla eşzamanlı oturum başına belirlenir. Kullanıcı iş istasyonu oturumlarını korumak istiyorsanız, bu genellikle toplam iş istasyonlarına eşittir. Terminal oturumu (Terminal Sunucusu, Citrix, vb.), RAS oturumu, IIS oturumu ve / veya varsa sanal makine başına da bir lisans gereklidir.

UserLock, lisans sayısını aşan oturumları korumaz.

UserLock, Windows, Mac ve Citrix’ten birçok işletim sistemini destekler.

Bu sayfada ayrıntılı bilgi bulacaksınız.

UserLock konsolunu bir iş istasyonuna kurabilirsiniz. Sunucu kurulumuyla aynı paketi kullanabilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

https://www.isdecisions.com/products/userlock/help/faq/installation/install-userlock-console-another-machine-server.htm

FileAudit

FileAudit, yıllık üyelik (subscription) yöntemiyle lisanslanmaktadır.  Bir sunucu ve en fazla 100 kullanıcı için Team Pack, üç sunucu ve en fazla 500 kullanıcı için Small Pack alınabilir.

Ayrıca; Box, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive gibi bulut üzerindeki ortamlarda depolanan verileri denetlemek için ek lisans alınabilir.

Her FileAudit paketi, belirli sayıda sunucuyu ve kullanıcıyı denetlemenize olanak tanır. Sunucular, denetlemek istediğiniz dosyaları ve klasörleri barındıran sistemler olarak sayılır. Kullanıcılar, bu dosyalara erişen toplam kullanıcı sayısı olarak sayılır.

Aboneliğinizin izin verdiği sunucu ya da kullanıcı sayısını aşarsanız, yazılım olayları denetlemeyi durdurur. Bu durumda bir sonraki pakete yükseltme yapmanız gerekecektir.

FileAudit’teki kullanıcı sayısı, denetlenmekte olan dosyalara erişen kullanıcı sayısı ile hesaplanır.

FileAudit aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

Windows Sunucusu 2019

Windows Server 2016

Windows 10

Windows 8

Windows Server 2012 R2

Windows Sunucusu 2012

Windows 7

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008

Windows Vista

Windows Server 2003

Windows XP

FileAudit serinizi Settings yapılandırmasının License bölümünde kaydedebilirsiniz. Sadece seriyi kopyalayıp yapıştırın ve uygulayın.

Hayır. Denetlemek istediğiniz sisteme FileAudit’i yüklemenize gerek yoktur. FileAudit’i bir makineye kurabilir ve istediğiniz sistemi uzaktan denetleyebilirsiniz. Hedef uzak sistemde hiçbir şey kurulu değildir.